Kontakt

Niematerialne aspekty motywowania pracowników

Zbyt często szef nie zdaje sobie sprawy z tego, jak wiele można osiągnąć, dając ludziom to, czego potrzebuje ich ego, a nie portfel. Oczywiście nigdy nie ucieknie się od pewnej granicy finansowej, gwarantującej ludziom normalny byt, ale równocześnie nigdy pracodawca nie zagwarantuje sobie zaangażowania pracowników, zapominając o ich niematerialnych potrzebach.

Wynagrodzenie to nie tylko pieniądze. To również motywowanie pracowników poprzez inne, niekoniecznie finansowe bodźce.

Motywatory te to na przykład: pochwała, wyrażenie uznania, poszerzenie zakresu samodzielności i odpowiedzialności, przydzielenie trudniejszych zadań, konsultowanie decyzji, zasięganie opinii, kulturalne traktowanie itp. Ważnymi motywatorami są zwłaszcza dobre relacje między przełożonymi a podwładnymi. Jeśli te relacje są złe, jeśli brakuje wzajemnego zrozumienia i porozumienia, nie pomoże nawet wysoka płaca.

Motywacja10
"Jeżeli grupa - stwierdza A. Sajkiewicz - ma negatywne nastawienie do kierownictwa, uważa pracowników wydajnych za postępujących niewłaściwie, nie stara się pracować na najwyższym poziomie, wówczas żadne narzędzia motywowania do efektywnej pracy nie będą skuteczne".

J.Penc, "Motywowanie w zarządzaniu"

Dobry kierownik nie powinien się ograniczać do kupowania motywacji, lecz powinien ją kształtować i pobudzać tworząc warunki partnerstwa i współpracy, w których ludzie będą pracować chętnie dla firmy, mając na względzie własne dobro.

Powinien on stosować różne zestawy bodźców, oczywiście takie, aby jedne nie hamowały drugich, lecz by się wzajemnie wspomagały. Zestawy te powinny więc zawierać zarówno bodźce materialne, jak i moralne. Poczucie własnej godności i ważności pracownika jest uzupełnieniem, a nie namiastką wynagrodzenia i nagród zależnych od kierownictwa, obejmujących bezpieczeństwo, pozycję, władzę i pieniądze.

J.Penc, "Motywowanie w zarządzaniu"

Poprzednia strona<<<

darmowe liczniki